fbpx

MISZ Műegyetemi Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. ép. I. em. 62., cégjegyzékszám: 01-02-054001) (továbbiakban: Iskolaszövetkezet) Általános Szerződés Feltételei a korábbi tagjával az ún. tagsági megállapodás külső szolgáltatásra vonatkozó okirat elektronikus úton történő megkötésének módjáról.

I./ Tájékoztatás   

A jelen Általános Szerződési Feltételek egyben a szerződéskötés megkötésének módjáról szóló tájékoztatót is jelentik.
A jelen Általános Szerződési Feltételek nem minősülnek fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötésnek.

II./ A szerződéskötés technika lépései, elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása

Az Iskolaszövetkezettel tagsági megállapodást külső szolgáltatásra kötni kívánó az Iskolaszövetkezetbe korábban már belépett tag (továbbiakban: volt tag) az alábbi technikai lépéseket követően válhat ismételten taggá, a https://miszisz.diakber.hu/ oldalon (továbbiakban: oldal) keresztül.

A tagság hosszabbításhoz kikapcsolandó az AdBlocker, vagy egyéb hasonló program, mert a rendszer felugró ablakokkal kommunikál.

A tagság meghosszabbításához a hallgató jogviszony igazolása mellett a tagsági dokumentumokat is el kell újra fogadni minden félévben.

Az oldalon keresztül, az első tagság létrehozatalakor már regisztrált fiókjába (továbbiakban: ügyfélkapu fiók) belép a tagságot hosszabbítani kívánó volt tag. A „Személyes adatok” fül „Szövetkezetben tárolt adatok” lapján látható, milyen adatok vannak elmentve jelenleg a rendszerben vele kapcsolatban.

A volt tag ellenőrzi az adataidat, státuszát.

A volt tag az adatai átnézése, esetleges módosítása után a „Dokumentumok feltöltése” fülön tud megadni profilképet az ügyfélkapu fiókhoz, és feltölteni a szükséges iratokat tagság meghosszabbításához (diákigazolvány, önéletrajz). Az érvényes diákigazolvány feltöltése kötelező.
Az „Egyéb dokumentum” fülnél lehet feltölteni például a hallgatói jogviszony igazolást, vagy a munkaköri orvosi alkalmassági igazolást, egészségügyi kiskönyvet.

Amennyiben a későbbiek során olyan személyes adat változik meg, amely igazolványhoz kötődik (pl.: új személyi igazolvány), akkor az új igazolvány feltöltése, a személyes adatok egyidejű módosításával kötelező.

Az új tagsághoz szükséges nyomtatvány hiánya/kitöltése szükségessége esetén a “Státusz: Érvénytelen” jelenik meg a kezdőoldalon, illetve látható egy-egy piros felkiáltójeles “Kitöltendő anyagok” mező, illetve a rendszer is felugró ablakban értesít a nyomtatványokról.

Amennyiben nem jelenik meg a kitöltendő anyagok mező, vagy rákattintva nem található semmilyen dokumentum, akkor először frissíteni kell az oldalt. Ha ezután sem látható kitöltendő anyag, akkor még nem kerültek feltöltésre a szükséges fájlok. Ezt jelezni kell az Iskolaszövetkezet felé.

A megjelenő nyomtatványok letöltendőek, kötelezően átolvasandóak, valamint az abban lévő személyes adatok külön ellenőrizendőek.
Amennyiben hibás egy dokumentum, akkor javítás végett jelezni kell az Iskolaszövetkezet felé.
A rendben lévő dokumentumok a mellettük lévő jelölőnégyzetek kipipálásával jelölhetőek meg. (A jelölőnégyzetek csak akkor lesznek aktívak, ha a dokumentumok letöltésre kerültek.)
Ezután a „Nyomtatványok elektronikus jóváhagyása gomb” megnyomásával fogadható el az aktuális dokumentum. A honlap rögzíti a bevitt adatokat, ezt egy felugró ablak jelzi is, de az oldal újra betölteni, vagy továbblépni nem fog.

A nyomtatványokat csak akkor kerülnek elfogadásra az Iskolaszövetkezet részéről, a tagsági megállapodás csak akkor minősül megkötött szerződésnek, ha minden szükséges igazolványt, orvosi alkalmassági igazolás és/vagy EÜ kiskönyvedet feltöltésre került és azok érvényesek.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Amíg a volt tag új tagsági megállapodást a fenti bármilyen ok miatt nem tud kötni, addig munkát nem végezhet a Szövetkezetben.

Az új tagsági megállapodásra irányuló szerződéskötésben történő részvétel feltételezi a volt tag részéről az internet korlátainak elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményre és a felmerülő lehetséges hibákra. Az Iskolaszövetkezetet nem terheli felelősség, és azt kifejezetten kizárja, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, vagy egyéb informatikai rendszerekben, amik megakadályozzák a szerződéskötés hibátlan lefolytatását.

III./ Szerződés jogi jellege, hozzáférhetősége 

A https://miszisz.diakber.hu/ honlapon keresztül, a fentiek szerint kötött szerződés írásbeli, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.
Az Iskolaszövetkezet iktatja a saját háttérrendszerében elektronikus módon a szerződést, az utólagosan is hozzáférhető lesz elektronikus módon, akként, hogy az előhívható, tárolható és nyomtatható is lesz.

IV./ Szerződéskötés során használt azon eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják

A volt tag ügyfélkapu fiókját köteles – szükség szerint – ellenőrizni, és ha elírást talál, vagy módosult azóta valamely adat, akkor azt az „Adatok módosítása” fülön köteles jelezni az Iskolaszövetkezet felé.

Az ügyfélkapu fiókban a későbbiekben is – szükség esetén – megváltoztathatóak az adatok. Az adatok formai tagolása okán az adatbevitel (pl.: lakcím kiírása, egyetem nevének feltüntetése stb.) nem változtatható meg. Ilyen esetben az Iskolaszövetkezet átnézi az adatlapmódosítást, de érdemben az adatok formai tagolásán, technikai okok miatt, változtatni nem tud.

V./ Helytállás adatok, tények, információk valóságtartalmáért, az ügyfélkapu fiók használata     

A volt tag tudomásul veszi, hogy teljes polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy a szerződéskötés során megadott személyes adatai, egyéb adatai, tények, információk, vagy egyéb hasonló közlések mindenben megfelelnek a valóságnak.

A volt tag tudomásul veszi, hogy ügyfélkapu fiókját csak ő használhatja, az ezzel ellentétes használatból eredő károkért felel.

VI./ Vegyes rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételeket hatályban maradnak mindaddig, amíg azt az Iskolaszövetkezet nem módosítja.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai alkalmazandóak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 10. napján lépnek hatályba.