fbpx

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet szabályzata az adatkezelésekről, adatbiztonságról, valamint az adatvédelmi incidensek kezeléséről itt érhető el.

A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 62.; Cg. 01-02-054001) honlapján elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

A regisztráció során a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet a birtokába került személyes adatokat a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, ennek érdekében gondoskodik a technikai feltételek megteremtéséről és az eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek.

A regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet az általa fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), továbbítsa olyan harmadik személyek felé, akik az adatbázist munkaerő-keresés céljából használják.

A regisztráló a személyes adatok megadásával tudomásul veszi, hogy a megadott adatok helyességéért, aktualitásáért, továbbá az ezzel összefüggésben harmadik személynél keletkező kárért felelősség terheli.

A regisztráló tudomásul veszi, hogy üzleti titoknak minősül a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet és a vele szerződéses viszonyban álló gazdasági társaságok, gazdasági és egyéb tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult – ide nem értve a magyar államot – jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A regisztráló által az üzleti titok megsértéséből eredő károkért maga felel, azokért a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet felelősséget nem vállal.

MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet tájékoztatja a regisztrálót, hogy a Hírlevélre történő feliratkozás vonatkozásában az adatszolgáltatás önkéntes, azonban azzal hozzájárul ahhoz, hogy a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet Hírlevél formájában értesítést küldjön munkalehetőségekről, tagsági kötelezettségekkel kapcsolatos információkról és tájékoztatásokról.

A regisztráló a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezettől a melo@miszisz.hu címen bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve törlését, zárolását, amennyiben nem felelnek meg a valóságnak.

A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet az adatokat a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során gépi feldolgozása során, Strasbourgban,1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, illetve a 2005. évi LIII. törvény

A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet a jelen portálon megjelent vagy az ott található bármilyen információért, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából, továbbá a portálon előforduló pontatlanságból vagy hiányosságból származó kárért nem vállal felelősséget. A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet semmilyen felelősséget nem vállal. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet honlap, az azon található nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges, különben felhasználásuk jogszabályba ütközik.

A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet tájékoztatja a regisztrálót, hogy a http://melo.bme.hu/pagess/copyright.php címen található szerzői jogi nyilatkozat a fentiekkel együtt van érvényben.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat, a jogsértéssel szemben a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet fellép.

A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Budapest, 2019. szeptember 24.

MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet